Cirurgia Refractiva

Cirurgia Refractiva

LASIK: la tècnica Lasik s’ha  consolidad durant els últims 20 anys com la técnica d’elecció en la correcció de la Miopia, Hipermetropia i Astigmatisme, fins els 40-45 anys d’edat.

 

La font d’energia es el làser excimer que té per finalitat moldejar o esculpir la còrnia, fet que neutralitza la graduació a tractar.  Previament a l’aplicació del làser, s’aixeca una làmina de la part més anterior de la còrnia per aplicar el tractament en el lloc adequat.

 

La intervenció dura pocs minuts, i l’anestèsia es amb gotes.

 

PRK/LASEK: Son les dues tècniques dites de superficie, en les que s’elimina, o bé es separa l’epiteli de la còrnia i seguidament s’aplica el làser en la superficie subjacent. La recuperació visual es progresiva. (Tècniques nomès vàlides per Miopia i Astigmatisme.

 

A CLÍNICA BADIA operem amb el Làser AMARIS, una de les plataformes de tractament més avançades.

 

La ICL és la lent epicapsular més experimentada que permet corregir tant petits defectes de refracció com grans ametropies.

 

Cirurgia Refractiva - Clínica Badia