Glaucoma

Glaucoma

El glaucoma es una malaltia que produeix pèrdua de visió per lesió del nervi òptic, secundaria a aument de la pressió intraocular.

 

No dóna símptomes fins que la malatia està molt avançada, amb lesions irreversibles, i es per aixó que te el sobrenom de La Ceguera Silenciosa. Es obvi i primordial el diagnòstic en les etapes inicials de l´enfermetat.

 

El Diagnòstic a part de l’exploració básica amb fons d´ull, mesura de la pressió intraocular, es basa en la Paquimetria cornial, la Campimetria computeritzada, i l’estudi de les fibres del nervi òptic i de la retina amb OCT.

 

De forma esquemàtica, hi han dos tipus de Glaucoma, el Glaucoma Crònic o d’Angle obert, el més freqüent, i el glaucoma d’angle tancat.

 

La majoria de pacients amb glaucoma es controlen correctament amb tractament mèdic (amb gotes), pero de vegades pot ser necessari el tractament amb láser o tractament quirúrgic.

 

El tractament adequat i el control mèdic rigurós es primordial per mantener la visió a llarg termini.

 

Glaucoma - Clínica Badia