Retina

Retina

La patologia retiniana té una elevada prevalencia, la DMAE (Degeneració Macular Associada a l´Edat), la Retinopatia Diabètica, Membranes Epiretinianes, el Desprendiment de retina,  Forats maculars i altres malalties .

 

Disposem d’ OCT, Retinografia, Angiografía Fluoresceínica i autofluorescencia, per el diagnòstic acurat d’aquestes patologies.

 

Capítol apart mereix la DMAE, per la seva elevada incidència i prevalència a partir dels 65 anys. Es una malaltia que afecta la part central de la retina, la màcula, i per tant provoca disminució de la visió central i es la primera causa de ceguera legal als paisos desenvolupats.

 

La visió deformada de les coses i l’aparició de taques fixes en la visió central son els símptomes habituals.

 

Hi han dues formes clíniques, la forma seca i la forma humida. La forma seca sol tenir un curs lent i equivaldria a una atrofia degenerativa de la màcula. La forma humida te un curs més ràpid i es molt important el diagnòstic precoç. La primera no te un tractament efectiu, només preventiu, i la segona es tracta amb medicaments antiangiogènics.

 

El tractament sol aturar la pèrdua de visió en un 90% de casos, aproximadament, un 40% milloran la visió.

 

La sospita de DMAE obliga a realitzar proves complementaries: la OCT, i la Angiografia fluoresceínica.

 

Retina - Clínica Badia